SLÅTT Meglaren
Type: Halling 6/8
Familie: MEGLAREN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 67
Side: 62
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Oppstilt ters (tenor)', 'forstemt', 'halvt forstemt', 'halvgråing'
KOMMENTARER
(Meglaren) G. 953. Oppskr. 1936. Denne pla Myllarguten spela når det i brudlaupet vart litt ugreie ved bordet, serleg når brurefylgjet kom frå loftet og det ikkje fekk plass snøgt nok. Når Myllarguten da spela, skulle dei andre gå frå bordet og gje rom for fylgjet. (B.s. Johannes Dale, Ymis tradisjon, s. 728.)

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde