SLÅTT Luråsen
Type: Halling 6/8
Familie: LURÅSEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 68
Side: 63
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Luråsen) Ø. 390. Skreven ut for hardingfele etter Eivind Aakhus - "Gamle og nye slåttar" (1925) nr. 2. Opphavleg er slåtten og ein hardingfeleslått. Han høyrer ikkje med til Gjerke Haukeland-krinsen nr. 111 der ein møter same namnet.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde