SLÅTT Vossabruri
Type: Halling 6/8
Familie: VOSSABRURI
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 69
Side: 64
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Vossabruri) B.N.SI. 46. Oppskr. 1914. Slåtten er ein gamal brureslått frå Voss. Taket 12-14 i slåtten er det same som takt 7-11 i Hardinggjenta 70a og takt 17-23 i 70b.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde