SLÅTT Systerslått
Type: Halling 6/8
Familie: SYSTERSLÅTT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 98a
Side: 146
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Systerslått) G. 957. Oppskr. 1936. Smedal har slåtten etter Kjetil Håvardson, Møsstrond, Rauland, Telemark. 98a-c er variantar. Desse slåttane høyrer til Kivlemøy-krinsen. Det finst minst 7 av desse slåttane no. Sjå Lindeman N.Fj. nr. 213, Halv. 16 og 17. Segna om Kivle-møyane som bles på horn og uroa gudstenesta og som presten mana i stein, finst i ei rad variantar. Sjå A. Faye - Norske Folkesagn, Kra. 1844, s. 232. Tvedten - Sagn fra Telemarken, s. 94-96. R. Berge - Norsk Bondeliv i Segn og Sogu, Kra. 1910, s. 44-45 og s. 61. I. Aasen - Norske Minnestykker ved J. Lindberg, Kra. 1923, s. 75. Numedal, Tidsskrift for folkeminne 1915-1916, s. 96.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde