SLÅTT Systerslått
Type: Halling 6/8
Familie: SYSTERSLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 98c
Side: 148
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Systerslått) B. 2450. Oppskr. 1950. Kvåle lærde slåtten av Kjetil Håvardson, Møsstrond, Rauland, Telemark i 1890, og denne hadde han frå far sin, Håvard Gibøen, Rauland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde