SLÅTT Margit langerud
Type: Halling 6/8
Familie: KJEMPEHALLINGEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 101d
Side: 160
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Margit Langerud) G. 416. Oppskr. 1944.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde