SLÅTT Suserua
Type: Halling 6/8
Familie: RIKANGUTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 105b
Side: 180
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Suserua) B. 780. Oppskr. 1924. Grotbekk hadde slåtten etter Johannes Kopperstugu, Heddal, Telemark, som var av sagafossætta. Slåttenamnet Suserua kjem av Suserud som var ein plass under garden Høybø (nær Notodden), Heddal, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde