SLÅTT Gudbrandsdølen
Type: Halling 6/8
Familie: GUDBRANDSDØLEN - (GY
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 110f
Side: 215
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gudbrandsdølen) G. 614c. Groven lærde slåtten 1920, og skreiv han ned 1955 etter minnet. Heddalsform.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde