SLÅTT Fille-værn
Type: Halling 6/8
Familie: FILLE-VÆRN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 113a
Side: 228
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Fille-Værn) Ø. 165. Oppskr. 1954. Haukjem hadde han etter Steinar Gladheim, Veggeli, Numedal. 113a-f er variantar. Slåttenamnet skal vera etter ein gut som var kristna for Værn. Det var i Vågdal. Han ville ikkje arbeida, gjekk i berre filler og vart kalla Fillværn. B.s., Slåttesegner, Setesdal s.1.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde