SLÅTT Soteroen
Type: Halling 6/8
Familie: FILLE-VÆRN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 113b
Side: 229
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Soteroen) G. 979. Oppskr. 1954. Slåttenamnet etter spelmannen Olav Råmundsson Soterud, Seljord, Telemark. Han spela mykje i hop med Øystein Langedrag. Sjå R. Berge i Norges Musikhistorie ved Sandvik og Schjelderup s. 143. Slåtten er og kalla "Kjosekrullen".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde