SLÅTT Soteroen
Type: Halling 6/8
Familie: FILLE-VÆRN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 113c
Side: 230
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Soteroen) Ø. 393. Utskreven for hardingfele 1954 etter Eivind Aakhus, Gamle og nye slåttar, Oslo 1925 nr. 29. Aakhus skreiv slåtten opp frå hardingfele. Den er og ein variant av "Nordmannsklubben", Ø. 394.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde