SLÅTT Soteroen
Type: Halling 6/8
Familie: FILLE-VÆRN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 113d
Side: 231
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Soteroen) B. 179. Oppskr. 1917. Hamre hadde lært slåtten av Torkjell Aslaksson Austad, Bygland, Setesdal. Sjå Johs. Skar - Gamalt or Sætesdal I s. 131, 134. 140. II s. 177, IV s. 94. VI, 0slo 1925 s. 155- 218.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde