SLÅTT Fille-værn-soteroen
Type: Halling 6/8
Familie: FILLE-VÆRN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 113e
Side: 232
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Fille-Værn) G. 393. Oppskr. etter minnet 1954.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde