SLÅTT Sotfroen (nordmannsklubben)
Type: Halling 6/8
Familie: FILLE-VÆRN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 113f
Side: 233
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Soteroen) G. 1011. Oppskr. 1955. Slåtten er no ofte kalla "Nordmannsklubben".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde