SLÅTT Skuldalsbruri
Type: Halling 6/8
Familie: SKULDALSBRURI
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 114b
Side: 236
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skuldalsbruri) G. 35. Oppskr. 1939 etter opptak i NRK. Haugerud hadde slåtten etter Knut Dale, Tinn, Telemark. Jfr. Halv. nr. 15. Etter Torkjell Haugerud så datt Signe Skuldal av hesten og braut av seg lårbeinet. Dei fekk henne heim og i seng, men ho bad dei andre tura og dansa og moroa seg. Og for å setja liv i lyden tralla ho så denne slåtten. Men beinbrotet verkte fælt. Ho krauna seg. Dette kjem fram i ei vendsle i slåtten der det bryt mellom 6/8 og 3/8 takt. (Sjå takt 43). I 3/8-takti er det som ho ankar seg midt i songen. B.s. Spelmenn, Telemark s. 174.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde