SLÅTT Skuldalsbruri
Type: Halling 6/8
Familie: SKULDALSBRURI
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 114c
Side: 238
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skuldalsbruri) G. 570. Oppskr. 1920 etter minnet.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde