SLÅTT Skuldalsbruri
Type: Halling 6/8
Familie: SKULDALSBRURI
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 114d
Side: 240
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skuldalsbruri) B. 141. Oppskr. 1911. Dale lærde slåtten av Myllarguten då dei møttest på markneden på Åmyre, Rauland, Telemark, 1860. Jfr. Nordbø 60.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde