SLÅTT Skuldalsbruri
Type: Halling 6/8
Familie: SKULDALSBRURI
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 114e
Side: 242
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skuldalsbruri) B. 163. Oppskr. 1917. Heddi lærde slåtten i 1890-åra av Eivind Fjalestad, Nissedal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde