SLÅTT Noralaupen
Type: Halling 6/8
Familie: SKULDALSBRURI
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 114f
Side: 243
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Noralaupen). G. 1002. Oppskr. 1955 etter opptak i NRK.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde