SLÅTT Tussebruri
Type: Halling 6/8
Familie: TUSSEBRURI
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 115a
Side: 244
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Tussebruri) G. 469. Oppskr. 1921. 115a-f er variantar. Denne slåtten har mange namn. På Voss kallar dei han "Vossetussa", "Tussebrurferdæ", "Røven". I Valdres óg "Søtebroki åt Netrøsti" (Netrøst er ein gard i Vang), "Båtlåten" (Det var eit brurpar som drukna av di båten kvelde). B.s., Trad. Valdres (etter I. Rengjestad og Olav Moe). Rimet finst i fleire variasionar. I Sogn og som barneleik (Etter L. Trædal d.y. B.s.). Sjå og B.s., Trad. Voss s. 15.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde