SLÅTT Tussebrurferdi
Type: Halling 6/8
Familie: TUSSEBRURI
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 115b
Side: 245
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Tussebrurferde) Ø. 397. Oppskr. på lag 1910 etter grammofoninnspeling av Knut Dale (His Master's Voice). Jfr. Halv. 14. Sjå Norsk Musikkgranskning 1947-1950, s. 115.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde