SLÅTT Røven
Type: Halling 6/8
Familie: TUSSEBRURI
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 115c
Side: 246
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Røven) B.N.SI. 13. Oppskr. 1905.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde