SLÅTT Tussebruri
Type: Halling 6/8
Familie: TUSSEBRURI
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 115d
Side: 247
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Tussebruri) G. 992. Oppskr. 1920 etter minnet.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde