SLÅTT Norafjølls
Type: Halling 6/8
Familie: NORAFJØLLS
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 116c
Side: 252
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Gorrolaus'
KOMMENTARER

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde