SLÅTT Norafjølls
Type: Halling 6/8
Familie: NORAFJØLLS
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 116d
Side: 253
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Gorrolaus'
KOMMENTARER
(Norafjølls) G. 541. Oppskr. 1944 etter minnet. Klonteig hadde slåtten etter Gunnulf Borgen, Bø, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde