SLÅTT Norafjølls
Type: Halling 6/8
Familie: NORAFJØLLS
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 116e
Side: 254
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Gorrolaus'
KOMMENTARER
(Norafjølls) G. 542. Oppskr. 1936.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde