SLÅTT Norafjølls
Type: Halling 6/8
Familie: NORAFJØLLS
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 116f
Side: 255
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Gorrolaus'
KOMMENTARER
(Norafjølls) G. 1030. Oppskr. 1955 etter opptak i NRK. Furholt hadde lært slåtten av Halvard S. Rysstad, Hylestad, Setesdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde