SLÅTT Norafjølls
Type: Halling 6/8
Familie: NORAFJØLLS
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 116g
Side: 257
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Gorrolaus'
KOMMENTARER
(Norafjølls) G. 1018. Oppskr. 1945 etter opptak i NRK.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde