SLÅTT Tjønnbergen
Type: Halling 6/8
Familie: TJØNNBERGEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 117a
Side: 258
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Tjønnbergen) Ø. 46. Oppskr. 1925. Myllarguten lærde slåtten av Vrål Tjønnberg, Røldal, og døypte han etter læremeisteren. Han spela og slåtten på Den nationale Scene i Bergen 1850, sjå A. Bjørndal - Norsk folkemusikk. Festskrift, Bergen 1952, s. 178. 117a-m er variantar. Om Vrål Tjønnberg, sjå Hardanger. Tidsskrift 1918, s. 53-54.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde