SLÅTT Tjønnbergen
Type: Halling 6/8
Familie: TJØNNBERGEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 117b
Side: 260
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Tjønnbergen) B. 2616. Oppskr. 1940.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde