SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: TJØNNBERGEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 117d
Side: 262
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 129. Oppskr. 1930. Skogli hadde slåtten etter Hans Hagen, Krødsherad. Denne varianten av Tjønnbergen er kjend i tradisjonar frå 1810-15 åra, men det er vanskeleg å seia kva for ein som er eldst, anten denne eller Myllargut-forma, 117a.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde