SLÅTT Fjøllmanngjenta
Type: Halling 6/8
Familie: FJØLLMANNGJENTA
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 118e
Side: 282
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Fjøllmanngjenta) G. 828. Oppskr. 1944.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde