SLÅTT Gamal huldreslått
Type: Halling 2/4
Familie: GAMAL HULDRESLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 1
Side: 1
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Gamal huldreslått) B. 63. Oppskr. 1928. Espeland lærde slåtten av Nils Vetlesen, Bjerkreim, Dalane, Rogaland, som døydde 1907, 82 år gamal. Svipar sume stader litt inn på Geitaslåtten nr. 121 a.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde