SLÅTT Halling frå jondalen
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING FRÅ JONDALEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 2
Side: 1
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling frå Jondalen) B. 98. Oppskr. 1937. Buen hadde slåtten frå Gudleik Rua, Numedal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde