SLÅTT Vossarull
Type: Halling 2/4
Familie: VOSSARULL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 3
Side: 2
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Vossarull) B. 124. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten 1845 av Hans Selland (Skutle) fødd i Granvin, Hardanger 1821, døydde på Voss 1893. Jfr. Huldre å en Elland, Lindeman 71.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde