SLÅTT Huldreslått
Type: Halling 2/4
Familie: HULDRESLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 4
Side: 2
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Huldreslått) B. 211. Oppskr. 1930. Per Straumen hadde fått slåtten hos Arne Vikja ("Kvalvikjen"), Solund, Sogn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde