FOLK TUNE HULDRE SLÅTT
Type: Halling 2/4
Family: HULDRESLÅTT
Person: Arne Bjørndal
WORK Hardingfeleslåtter
Volume: 2
No: 4
Page: 2
SEE OTHER FOLK TUNES
From the same family:
None
With the same tuning
TUNING

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
COMMENTS
B. 211. Written down in 1930. Per Straumen learnt this slått from Arne Vikje ("Kvalvikjen"), Solund, Sogn.

See notes

Name Source Born Deceased District Place From the same source