SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 5
Side: 3
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Halling) B. 214. Oppskr. på lag 1925. Havre lærde slåtten av Johannes Fossmark, Brovik, Nordhordland, og denne hadde hallingen fra Isak Rokne, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde