SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 6
Side: 3
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) B. 224. Oppekr. 1927. Ola Lundekvam hadde slåtten etter far sin Nils Lundekvam (døydde 1873 kring 60 år gamal). Denne hadde lært hallingen av Gunnar Lundekvam, Førde, som atter hadde han fra Mads Lundekvam, Sande, Gular, som levde på lag 1750-1800.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde