SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 7
Side: 5
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) B.G.SI. I. 6. Oppskr. i 1920 åra. Kjepso lærde slåtten av Ola Hådstadbø, Granvin, Hardanger.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde