SLÅTT Gamlingen på tynnebotn
Type: Halling 2/4
Familie: GAMLINGEN PÅ TYNNEBO
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 8
Side: 6
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
("Gamlingen på tynnebotn") B. 249. Oppskr. 1916. Anders Mostraum lærde slåtten 1860 av Arne Fossen, Sandnes, Masfjorden. Jfr. Lindeman 145. Lindeman hadde slåtten frå Telemark. Sjå og B.G.Sl. V, 9.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde