SLÅTT Halling
Type: Halling 2/4
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 9
Side: 6
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Oppstilt ters (tenor)', 'forstemt', 'halvt forstemt', 'halvgråing'
KOMMENTARER
(Halling) B. 351. Oppskr. på lag 1920. Lundekvam lærde slåtten av far sin Nils L., som atter hadde han frå Mads L. som dei og kalla Kvernhusbakken.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde