SLÅTT Klumseten
Type: Halling 2/4
Familie: KLUMSETEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 11
Side: 8
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Klumseten) B. 172. Oppskr. 1917. Jortveit lærde slåtten av Salve Jortveit som atter hadde høyrt han av Eivind Fennefoss, Hornnes, Setesdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde