SLÅTT Kåfjell
Type: Halling 2/4
Familie: KÅFJELL
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 12
Side: 9
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Kåfjell) G. 1010. Oppskr. 1958 etter opptak i NRK. Flato hadde slåtten etter Olav Dokkestaul, Hovin, (f. 1820), som hadde lært han av Olav Gjermundson Bøen, Hovin. (f. 1811).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde