SLÅTT Systerslått
Type: Halling 2/4
Familie: SYSTERSLÅTT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 13
Side: 9
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Oppstilt ters (tenor)', 'forstemt', 'halvt forstemt', 'halvgråing'
KOMMENTARER
(Systerslått) G. 1136. Oppskr. 1959 etter opptak i NRK.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde