SLÅTT Truls med boga
Type: Halling 2/4
Familie: TRULS MED BOGA
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 15
Side: 12
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Truls med boga) B. 380. Oppskr. 1917. Heddi lærde slåtten i 1880 åra av Peter Veum, Fyresdal, Telemark. Jfr. Lindeman 409, 415 og 510. R. Berge. Norsk Visefugg, Kra. 1904. s. 39-40. J Skar. Gamalt or Sætesdal, Kra. 1909, s. 235. I. Aasen. Norske Minnestykke, Kra. 1923, s. 109.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde