SLÅTT Sordølen
Type: Halling 2/4
Familie: SORDØLEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 16
Side: 12
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Sordølen) B. 381. Oppskr. 1917. Liestøl hadde slåtten etter Torkjell Frøysnes som gav slåtten namnet Sordølen. Denne slåtten har i musikken ingen ting å gjera med slåttekrinsen 141 a-d. Sordalen er ein gard i Setesdal. Sjå "Bidrag til Agders Historie III", s. 58-83. Jfr. slåtten Vampen. Slåtten er knytt til eit brotsverk. Sigurd Eivindsson, Araksbø, hadde skjemt ut ei gjente i Austad. Ein kveld det var dans på Sordal, fekk Sigurd gjenta som var med barn med seg ut pa laven og drap henne der. For det vart han avretta på Sordal. Sjå Johannes Skar. Gamalt or Sætesdal, IV, Kra. 1909, s. 235 og V, Oslo 1925, s. 50. Svale Solheim. Slåttesegner. Manus. Norsk Folkeminnesamling, U.B.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde