SLÅTT Sordølen
Type: Halling 2/4
Familie: SORDØLEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 17
Side: 13
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Sordølen) B. 382. Oppskr. 1917. Sjå merknaden til 16, men sjølve slåtten er ein annan.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde