SLÅTT Zetlitzen
Type: Halling 2/4
Familie: ZETLITZEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 18
Side: 14
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Zetlitzen) B. 383. Oppskr. 1917. Hamre lærde slåtten av Torjus Odden, Bygland. Namnet skriv seg frå diktarpresten Jens Zetlitz (1761-1821) som fra 1811 var prest i Kviteseid, Telemark. Han var ein Iystig kar som dikta mange selskaps- og drikkeviser og fekk tilnamet "gledens muntre sanger".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde