SLÅTT Fille-vern
Type: Halling 2/4
Familie: FILLE-VERN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 2
Nr: 19
Side: 14
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Fille-Vern) G. 451. Oppskr. 1922. Fille-Vern var ein spelmann som vi veit lite om. Sjå R. Berge. Spelmenn frå Telemark i Norges Musikhistorie I s. 139. Han skulle vera døypt Vern og fekk tilnamnet Fille-Vern av di han i oppvoksten gjekk fillet kledt.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde